• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com

کلینیک دندانپزشکی میلاد

این مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار مراجعه کنندگان گرامی قرار می دهد.
خدمات این مرکز شامل ترمیم- عصب کشی- کشیدن- ایمپلنت- درمان ریشه- ارتودنسی- جراحی لثه- جراحی فک وصورت- بخش اطفال وزیبایی می باشد.
درمان ارتودندسی وایمپلنت(کاشت دندان) دراقساط بلندمدت انجام می پذیرد.
((تخفیف ویژه دارندگان کارت عضویت خانواده۱۰%))
این تخفیف برای کلیه خانواده هایی که تمامی اعضا اعم از پدر، مادروفرزندان ازخدمات دندانپزشکی این مرکز استفاده نمایند درنظرگرفته خواهدشد.

این مرکز دردوشیفت فعال صبح ها(۸-۱) وبعدازظهرها(۴- ۹ )،جمعه صبح هاوتعطیلی صبح ها باز می باشد.
تلفن های تماس این مرکز شامل:
واحدپذیرش درمانگاه ۰۷۱۳۶۴۶۸۵۵۳ ——- ۰۷۱۳۶۴۶۸۵۱۱

ایمیل درمانگاه miladdentalcenter1388@gmail.com
تلگرام درمانگاه milad1dental@