• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com

پیام مدیریت

بهترین مدیر كسی است كه قادر است افرادی خوب را برای كارهایی كه می‌خواهد انجام شود انتخاب كند و آن قدر خوددار باشد تا از مداخله در كارهایی كه آنها انجام می‌دهند پرهیز كند.

سه اصل ضروری در رهبری و مدیریت وجود داره که  برای عملکرد موثر یک فرد در مقام رهبر تیم یا مدیر، بسیار مهم و اساسی هستند. اونها عبارتند از: ایجاد اعتماد، ساختن یک تیم واقعی و مدیریت کردن اون، و ساختن شبکه روابط.
چرا اعتماد؟
سرمنشاء رهبری موفقیت آمیز، تاثیر گذاشتن روی دیگران هست. و اعتماد، اساس توانایی در تحت‌تاثیر قرار دادن دیگران. شما نمی‌تونین روی کسی که به شما اعتماد نداره تاثیر داشته باشین. بنابراین، مدیر باید اعتماد کسانی که باهاشون کار می‌کنه رو جلب کنه. اونها این کار رو با به نمایش گذاشتن دو عامل اساسی اعتماد انجام می‌دن: مهارت و شخصیت.
⦁ مهارت به معنی خبره بودن در هر کاری که گروه انجام می‌ده نیست، بلکه به معنی داشتن میزان درک کافی از کار هست، تا از طرفی  فرد بتونه تصمیمات محکمی درباره‌ش بگیره و از طرف دیگه شجاعت سوال پرسیدن رو در هر جایی که دانشش کمتره داشته باشه.
⦁ شخصیت به این معنیه که فرد، تصمیمات و عملکردها رو بر پایه ارزش‌هایی بذاره که فراتر از منافع شخصی خودشه، و واقعا به کار ، به مشتری‌ها (چه در داخل و چه در بیرون از سازمان) و همینطور به کسانی‌که کار رو انجام می‌دن توجه داشته باشه. اگه دیگران مهارت و شخصیت شما رو باور داشته باشن، در مورد انجام کار درست بهتون اعتماد میکنن.
⦁ ساختن یک تیم واقعی وایجاد شبکه روابط ، از اصول موفقیت یک سازمان می باشند. موفقیت زمانی بوجودمی آیدکه هرکدام ازاین اصول درجای خودتعریف شده باشند .

کارهای واقعا بزرگ هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود، همیشه توسط یک تیم انجام می شود.
«استیو جابز، مدیرعامل فقید اپل»