• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
 • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
 • 09173141942
 • miladdental@gmail.com
  • ۱۵ مرداد ۹۷
  اخبار۱۰

  اخبار۱۰

  متن خبر خبر خبر خبر  …….  

  • ۱۵ مرداد ۹۷
  اخبار ۹

  اخبار ۹

  متن خبر خبر خبر خبر  …….

  • ۱۵ مرداد ۹۷
  اخبار ۸

  اخبار ۸

  متن خبر خبر خبر خبر  …….

  • ۲۷ بهمن ۹۵

  اخبار

  این مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار مراجعه کنندگان گرامی قرار می دهد. خدمات این مرکز شامل ترمیم- عصب کشی- کشیدن- ایمپلنت- درمان ریشه- ارتودنسی- جراحی لثه- جراحی فک وصورت- بخش اطفال وزیبایی می باشداین مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  اخبار ۱

  اخبار ۱

  این مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار مراجعه کنندگان گرامی قرار می دهد. خدمات این مرکز شامل ترمیم- عصب کشی- کشیدن- ایمپلنت- درمان ریشه- ارتودنسی- جراحی لثه- جراحی فک وصورت- بخش اطفال وزیبایی می باشداین مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار

  • ۲۷ بهمن ۹۵

  اخبار ۲

  این مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار مراجعه کنندگان گرامی قرار می دهد. خدمات این مرکز شامل ترمیم- عصب کشی- کشیدن- ایمپلنت- درمان ریشه- ارتودنسی- جراحی لثه- جراحی فک وصورت- بخش اطفال وزیبایی می باشداین مجموعه دندانپزشکی تمامی خدمات دندانپزشکی رااعم از عمومی وخصوصی رابوسیله دندانپزشکان مجرب دراختیار

عکسها