• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
 • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
 • 09173141942
 • miladdental@gmail.com
  • ۲۷ بهمن ۹۵
  بهترین سن شروع درمان ارتودنسی

  بهترین سن شروع درمان ارتودنسی

  والدین بسیاری می خواهندبدانندبهترین سن برای بردن فرزندشان نزدمتخصص ارتودنسی چه سنی است. درواقع یک سن خاص به عنوان بهترین سن انجام درمان ارتودنسی وجودندارد واین سن ازفردی به فرد دیگر فرق  می کندوبستگی دارد که تحت درمان قرار خواهدگرفت. بااین حال همواره ارزیابی ارتودنسی زودهنگام ایده مناسبی است چراکه متخصص ارتودنسی وجودهرمشکلی راارزیابی کرده

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  درمان ارتودنسی با براکت سرامیکی

  درمان ارتودنسی با براکت سرامیکی

  نوعی ازارتودنسی ثابت متداول شامل براکتها وسیم می باشد که تفاوت آن درنوع براکتهایی است که استفاده می شود .باارتودنسی سرامیکی براکتها شفاف یا رنگ دندان می باشند. قابل ذکراست که درتمام انواع ارتودنسی ثابت سیمها فلزی می باشند که توسط بندها ی الاستیکی درمحل خودروی دندان نگه داشته می شود. براکت سرامیکی نمای مطلوبتر

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  بهترین زمان شروع درمان ارتودنسی چه سنی است

  بهترین زمان شروع درمان ارتودنسی چه سنی است

  متخصص ارتودنسی قادراست دندانها رادرهرسنی دریف کند،ولی یک دوره زمانی طلایی برای شروع هدایت وتغییر رشد فک وجود دارد. تغییر رشد وقتی به بهترین صورت انجام میشود که بیمار درحال رشد است. ما می توانیم ازسالهای رشد کودک جهت هدایت تشکیل ستخوان فک با استفاده از ابزارهای ارتودنسی بهره ببریم . این درمان می تواند

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  براکت های لینگوال یا زبانی

  براکت های لینگوال یا زبانی

  این براکتها به پشت دندانها چسبانده می شوندوازاین رو نامرئی خواهد بود . نام این براکت ها برگرفته ازکلمه لاتین *لینگوا*به معنی زبان می باشد. این تکنیک بالاخص مناسب افراد بزرگسالی است که ضمن تمایل به بهبود ظاهر وعملکرد دندانها باارتودنسی نمی خواهند دیگران ازاین درمان مطلع شوند. البته این براکت ها معمولا” برای حرکات

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  ارتودنسی متحرک باپلاک شفاف

  ارتودنسی متحرک باپلاک شفاف

  منظوراز ارتودنسی متحرک این است که بیمارمی تواند دستگاه ارتودنسی راهنگام غذاخوردن ازدهان خودخارج کند وپس از آن دوباره سرجای خود بگذارد .بنابراین اثربخشی ارتودنسی متحرک کاملا” وابسته به همکاری بیمارمی باشد.این دستگاه معمولا” برای اصلاح فک واصلاح جزیی دندان استفاده می شود. دستگاه ارتودنسی متحرک می تواند فقط برای فک بالا تعبیه شده باشد

  • ۲۷ بهمن ۹۵
  ارتودنسی ثابت

  ارتودنسی ثابت

  ارتودنسی ثابت به صاف شدن دندان ها وآسان ترشدن نطافت دندان کمک خواهد کرد . ارتودنسی ثابت نه تنها ظاهردندان رازیباتر می کند بلکه موجب بهبود بهداشت دهان ودندان شما خواهد شدوریسک ابتلا به بیماریهای دهان ودندان راکاهش خواهد داد . یکی از بزرگترین مزایای ارتودنسی ثابت این است که پزشک مجبورنیست به همکاری بیمار

عکسها