• بلوارچمران روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
  • ۳۶۴۶۸۵۵۳ و ۳۶۴۶۸۵۱۱
  • 09173141942
  • miladdental@gmail.com

فرم قرار ملاقات آنلاین

کلینیک دندانپزشکی میلاد

ارائه دهنده کلیه خدمات دندانپزشکی ترمیم و زیبایی، درمان ریشه، جراحی، اطفال، پروتزهای دندانی، ایمپلنت

کلینیک میلاد
شیراز
بلوار چمران
روبروی بیمارستان حافظ جنب بانک سپه
تلفن:۳۶۴۶۸۵۵۳
فکس و مدیریت : ۳۶۴۶۸۵۱۱